Category Archives: travel news

ตลาดฉัตรชัย

วันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักตลาดฉัตรไชย เนื่องจากที่นี่คือตลาดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ.2469 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ตามพระราชดำริในคราวที่ได้เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับ ณ วังไกลกังวลครั้งแรกพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และการสร้างตลาดครั้งนี้ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินฯทรงเป็นหัวหน้าในจัดสร้างขึ้นน้อมเกล้าฯถวาย Read More +