การวิเคราะห์โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุ


การวิเคราะห์โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุเหล่านั้นอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยมองหาคุณสมบัติที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้องการทราบคุณสมบัติและโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของวัสดุทั้งหมดที่พวกเขาใช้ในการผลิตอุปกรณ์รวมถึงตัวเก็บประจุ มันเป็นฉนวนที่ดีมากที่มีช่องว่างขนาดใหญ่ช่วงพลังงานที่ต้องห้ามกับผู้ให้บริการไฟฟ้า

แต่ถ้ามันมีข้อบกพร่องผู้ให้บริการที่ไม่ต้องการจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในช่องว่างของวงดนตรีซึ่งจะช่วยลดประสิทธิภาพ เพื่อให้เข้าใจว่าข้อบกพร่องอยู่ที่ใดและมีบทบาทอย่างไรเราจำเป็นต้องคำนวณโครงสร้างอะตอมทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก วิธีการในปัจจุบันของการวิเคราะห์วัสดุเหล่านั้นโดยใช้กลศาสตร์ควอนตัมช้ามากจน จำกัด การวิเคราะห์ที่สามารถทำได้ในเวลาใดก็ตาม